15.12.09 | Rozszerzone możliwości płatności

Nowe sposoby wnoszenia opłat drogowych weszły w życie. Chodzi tu o DVB Account oraz EuroToll Account – formy rozliczeń z wykorzystaniem karty kredytowej. Nowe sposoby płatności to także Pre-Paid DVB Account Autoload i Euro Toll Autoload. Więcej informacji zamieszczono [tutaj].

 Powrót