25.02.11 | Sześć lat funkcjonowania systemu poboru myta w Niemczech

Bilans po sześciu latach funkcjonowania systemu poboru myta od samochodów ciężarowych o dmc co najmniej 12 ton w Niemczech jest dodatni, ocenił Toll Collect. Hanns-Karsten Kirchmann, Dyrektor Generalny Toll Collect GmbH powiedział: „Od 2005 roku system Toll Collect nieprzerwanie przynosi miliardowe wpływy do niemieckiego budżetu. Tymczasem koszty eksploatacji systemu ciągle maleją. Obecnie wynoszą one około 11,5% wpływów z tej działalności.”
Niezawodna eksploatacja systemu poboru myta przy niskich kosztach stanowi dla Toll Collect najwyższy priorytet. W latach gospodarczych 2008/2009 oraz 2009/2010 koszty eksploatacji ukształtowały się na poziomie około 11%. W roku 2007/2008 wyniosły one 13,1%. Ogólny odsetek rejestracji, będący ważną cechą jakości w zakresie precyzyjności i niezawodności funkcjonowania systemu poboru myta, kształtuje się nieprzerwanie na poziomie 99,75%.
Z dniem 31.12.2010 w Toll Collect zarejestrowanych było ogółem prawie 896.000 pojazdów z około 135.000 firm transportowo-logistycznych z siedzibą w Niemczech i innych krajach. W pojazdach jest obecnie zainstalowanych ponad 665.000 urządzeń pokładowych do automatycznego poboru myta. Udział pojazdów z urządzeniami On-Board Unit spoza Niemiec uległ kolejnemu wzrostowi do 43,5%. W roku ubiegłym odnotowano około 40%.
Do końca roku myto pobrano na trasach o łącznej długości 26 mld kilometrów. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ta zwiększyła się o 1,6 mld. Postęp w tym zakresie jest wyrazem rozkwitu gospodarczego, który jest widoczny od marca dzięki systemowi poboru myta.
Wpływ systemu poboru myta na środowisko naturalne można było zauważyć także w tym roku: udział pojazdów z najbardziej ekologicznymi klasami emisji spalin (EURO V i EEV 1) w przebiegu ogółem pokonanych kilometrów wzrósł z dniem 31.12.2010 do 61,8%.
System poboru myta wykorzystuje kombinację technologii satelitarnej z technologią telefonii komórkowej. Aktualizacja danych na temat odcinków dróg i taryf opłat odbywa się drogą bezprzewodową i nie wymaga budowy infrastruktury przydrogowej.
Więcej informacji zamieszczono na stronie www.toll-collect.de

Powrót