23.08.11 I Nowa usługa TOLL2GO w niemieckim i austriackim systemie poboru myta rusza 1 września 2011 r.

Z dniem 1 września 2011 roku w niemieckim i austriackim systemie poboru myta ruszy nowa usługa TOLL2GO. TOLL2GO znajduje się we wspólnej ofercie obu operatorów systemów poboru myta ASFINAG i Toll Collect GmbH. Usługa jest efektem współdziałania systemu poboru myta wykorzystującego technologię mikrofalową z systemem ze wspomaganiem satelitarnym. Korzystając z TOLL2GO, użytkownicy samochodów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej (maks. dmc) 12 ton i więcej mogą wnosić myto w Niemczech i Austrii przy zastosowaniu urządzenia pokładowego Toll Collect (On-Board Unit, OBU).

Nowa usługa jest szczególnie atrakcyjna dla firm transportowych, których pojazdy o maks. dmc 12 ton i więcej często poruszają się na terenie Niemiec i Austrii. Zaletą dla użytkowników korzystających z nowej usługi TOLL2GO jest to, że systemy poboru myta w obu krajach wymagają zaopatrzenia się wyłącznie w jedno urządzenie pokładowe (OBU Toll Collect).

Stworzenie warunków technicznych niezbędnych do uruchomienia nowej usługi TOLL2GO jest realizacją wspólnego projektu ASFINAG i Toll Collect. Podczas ośmiotygodniowej fazy testowej, w której udział wzięło ok. 1.400 pojazdów z dziewięciu krajów Europy, w austriackim systemie poboru myta pomyślnie przeprowadzono mniej więcej milion transakcji.

Firmy transportowo-logistyczne, które wzięły udział w fazie próbnej, popierają uruchomienie nowej usługi TOLL2GO, bowiem upraszcza ona wnoszenie myta przez użytkowników pojazdów często poruszających się na terenie Niemiec i Austrii. TOLL2GO umożliwia zredukowanie o jedno urządzenie pokładowe dużej liczby urządzeń, w jakie trzeba się zaopatrzyć, aby móc korzystać z systemów poboru myta w różnych krajach.
W przeciwieństwie do Niemiec, pobór myta w Austrii odbywa się za pomocą austriackiej skrzynki GO-Box wykorzystującej technologię mikrofalową. Urządzenie OBU Toll Collect nalicza myto w Niemczech nadal ze wspomaganiem satelitarnym, a zarazem współdziała z systemem austriackim wykorzystującym mikrofale – system ten został dostosowany do wymiany danych z urządzeniami pokładowymi (interoperabilność). Podczas przejeżdżania przez punkt poboru myta na austriackich autostradach urządzenie OBU Toll Collect, identycznie jak skrzynka GO-Box, powoduje przesłanie przez punkt poboru myta danych na temat dokonanej transakcji do Centrum Obliczeniowego ASFINAG w celach rozliczeniowych. Mimo zastosowania jednego wspólnego urządzenia On-Board Unit użytkownik ma w dalszym ciągu zawartą indywidualną umowę z dwoma operatorami systemów. Rozliczenie z tytułu wykupionego myta odbywa się osobno za pośrednictwem dwóch operatorów systemów w dotychczas praktykowany sposób.

Zgłoszenie chęci korzystania z usługi TOLL2GO jest możliwe od 1 września 2011 roku w ASFINAG na stronie www.go-maut.at za pośrednictwem w pełni elektronicznego portalu SelfCare. Po zakończeniu rejestracji z wynikiem pozytywnym i sprawdzeniu przez ASFINAG spełnienia wymaganych kryteriów Centrum Obliczeniowe Toll Collect automatycznie zaktywuje usługę. Warunkiem jest uprzednia instalacja urządzenia OBU Toll Collect w pojazdach. Jeśli konkretny pojazd był wcześniej wyposażony w austriacką skrzynkę GO-Box, urządzenie to zostanie zablokowane podczas aktywacji niemieckiego OBU Toll Collect. W konsekwencji pociągnie to za sobą obowiązek zwrotu austriackiej skrzynki GO-Box do punktu sprzedaży GO.
Więcej informacji na temat opisanej usługi i szczegóły dotyczące rejestracji są zamieszczone na stronach www.toll-collect.de i www.go-maut.at.
 

Powrót