TOLL COLLECT - SYSTEM DLA NIEMIEC i AUSTRII TOLL2GO

Montujemy i serwisujemy urządzenia do automatycznego naliczania opłat.

 Service on the road

OBU SIEMENS

 

Myto za przejazd samochodów ciężarowych - prosty i praktyczny sposób dokonywania opłaty, czyli automatyczne księgowanie myta za pomocą urządzenia pokładowego firmy Toll Collect.

 

AKTUALNOŚCI

 

23.08.11Nowa usługa TOLL2GO w niemieckim i austriackim...więcej

25.02.11 | Sześć lat funkcjonowania systemu...więcej

15.12.09 | Rozszerzone możliwości płatności...więcej

Archiwum wiadomości...więcej

OBU GRUNDIG

 Wiadukt Kontrolny

 

 
bullet

Od winiety do Toll Collect

Położenie Niemiec w samym środku Europy sprawia, że kraj ten staje się głównym węzłem komunikacyjnym w zakresie międzynarodowego transportu towarowego. Ciągle rosnący ruch drogowy w zakresie transportu towarów stanowi dla niemieckich autostrad wielkie obciążenie oraz pociąga za sobą koszty inwestycyjne w zakresie ich utrzymania i rozbudowy.

Rząd Republiki Federalnej Niemiec postanowił wprowadzić myto – opłatę drogową dla ciężarówek i zestawów drogowych o dmc powyżej 12 ton – które będzie naliczane w zależności od przejechanej odległości drogi z myślą o tym, aby koszty te podzielić na wszystkich użytkowników z kraju i zagranicy.

 
bullet

Nowy system poboru myta

Firma usługowa Toll Collect opracowała na zlecenie niemieckiego rządu system poboru myta, który nalicza i ściąga opłaty drogowe proporcjonalnie do pokonywanych odcinków dróg. Ponadto system Toll Collect gwarantuje, że podczas poboru myta ruch drogowy na autostradach nie będzie paraliżowany. W odróżnieniu do powszechnie stosowanych systemów, pobór w systemie Toll Collect nie wymaga ani ograniczenia prędkości, ani zatrzymywania ciężarówek, ani też poruszania się na ściśle określonych pasmach jezdni.

 
bullet

Wysokość myta w zależności od klasy emisji spalin

Pojazdy podzielone są względem swojej klasy emisji szkodliwych substancji na trzy kategorie. Dzięki tej klasyfikacji właściciele pojazdów są zachęcani do przerabiania swoich pojazdów na pojazdy o mniejszej emisji szkodliwych dla środowiska substancji.

Wysokość myta obliczana jest na podstawie przebytej odległości na drogach podlegających opłacie, na podstawie liczby osi oraz klasy emisji szkodliwych substancji pojazdu bądź zespołu pojazdów, które zanieczyszczają powietrze.
 

 

Klasa emisji spalin

Euro 5 (S5)

Euro 4 (S4)

Euro 3 (S3)

Euro 2 (S2), 1 (S1) oraz pojazdy nie należące do żadnej klasy emisji spalin

Od 01.01.2009r. do 3 osi* 0,141 € 0,169 € 0,190 € 0,274 €
od 4 osi 0,155 € 0,183 € 0,204 € 0,288 €
Od 01.01.2011r.** do 3 osi* 0,140 € 0,168 € 0,210 € 0,273 €
od 4 osi 0,154 € 0,182 € 0,224 € 0,287 €

Wysokość myta za jeden kilometr wg aktualnego rozporządzenia o wysokości myta (MautHV):

* Oś tandemowa liczy się jako dwie osie.

** Zmiana zawieszona!!!

 

 
bullet

 Automatyczne księgowanie myta za pomocą urządzenia pokładowego

System automatycznego wykupu myta opracowany przez Toll Collect bazuje na innowacyjnej kombinacji technologii telefonii komórkowej (GSM) oraz satelitarnym systemie nawigacyjnym - GPS (Global Positioning System). Istotą automatycznego wykupu opłat jest urządzenie pokładowe, tzw. jednostka On-Board Unit (OBU). Za pomocą sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników określających położenie pojazdu jednostka OBU automatycznie oblicza za kierowcę przejechane odcinki dróg, nalicza opłatę na podstawie określonych parametrów dotyczących pojazdu i taryf oraz przekazuje dane za pośrednictwem sieci komórkowej do centrum obliczeniowego Toll Collect w celu dalszego przetwarzania danych.

Tam zostaje sporządzone przejrzyste rozliczenie wszystkich przejechanych płatnych odcinków drogi i przesłane właścicielowi pojazdu. Zapłata może nastąpić w drodze debetowania bezpośredniego (dokonywania odpisów z rachunku bankowego), dokonywania przedpłat należności na konto użytkownika lub kartą paliwową.

Automatyczny wykup opłat jest dla kierowcy ciężarówki najwygodniejszy - kierowca nie musi sam zgłaszać trasy, a najważniejsze dane pojazdu są już zapisane w pamięci urządzenia pokładowego.

bullet

Korzystanie z automatycznego systemu wykupu myta

Warunkiem korzystania z automatycznego systemu wykupu myta jest rejestracja przedsiębiorstwa transportowego i jego pojazdów podlegających opłacie u operatora Toll Collect. Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorstwo otrzyma na każdą ciężarówkę kartę pojazdu, na której zapisane będą wszystkie najważniejsze dane pojazdu. Użytkownik będzie mógł wylegitymować się kartą u autoryzowanego partnera serwisowego Toll Collect i ustalić termin montażu urządzenia pokładowego w pojeździe.

bullet

Montaż i konserwacja urządzeń pokładowych

Elstal-Service Partner Toll Collect zajmuje się montażem, inicjalizacją, personalizacją, aktywacją oraz konserwacją urządzeń pokładowych. W zależności od typu urządzenia pokładowego można je zainstalować w szufladce DIN (w przypadku OBU producenta Grundig) lub na tablicy rozdzielczej (OBU producenta Siemens). Podczas montażu do pamięci urządzeń pokładowych zostaną wpisane niezmienne specyficzne dane samochodu ciężarowego, np. klasa emisji spalin. Poprzez zapisanie numeru rejestracyjnego pojazdu w pamięci urządzenia nastąpi jednoznaczne przyporządkowanie numeru rejestracyjnego do urządzenia pokładowego.

bullet

Koszty montażu / demontażu urządzeń pokładowych

Urządzenie pokładowe jest udostępniane bezpłatnie i pozostaje własnością firmy Toll Collect GmbH.
Koszty montażu urządzenia pokładowego i odpowiednio dodatkowe koszty (wynikające z dojazdu, odjazdu i czasu postoju w serwisie) ponosi właściciel pojazdu. Dzięki  zredukowaniu czasu montażu jednostki OBU do maksymalnie 2 godzin stworzyliśmy najlepsze warunki, aby koszty te utrzymać na jak najniższym poziomie.
Koszty demontażu urządzenia (po upływie okresu trwania umowy) oraz koszty wgrania nowego numeru rejestracyjnego do urządzenia przez autoryzowanego partnera serwisowego ponosi użytkownik.

Zarówno urządzenie pokładowe produkcji Siemens, jak i urządzenie pokładowe oraz moduł DSRC Grundig posiadają Ogólne Świadectwa Homologacyjne. Urządzenia spełniają wszelkie możliwe niemieckie i europejskie normy.

Zarejestruj się teraz!

My pracownicy firmy Elstal-Service Partner Toll Collect - robimy wszystko, aby sposób ujmowania i rozliczania nowego myta był dla państwa jak najłatwiejszy i jak najmniej czasochłonny. Prosimy dzwonić do nas jesteśmy do dyspozycji spedytorów i kierowców, odpowiadamy na wszystkie pytania co do systemu Toll Collect oraz naszych usług.

Powrót